Psychoterapie

Praha
&
Dobřichovice

Adéla Rudá

Pomáhám budovat dobré vztahy
k sobě i druhým.

O mně

Jsem psycholožka, gestalt terapeutka a koučka.

Lidem pomáhám budovat pozitivní vztah k sobě samému, společně hledáme jak se mít rád a umět podpořit sám sebe. Osobně věřím, že mít dobrý vztah sám k sobě je odrazovým můstkem pro vytváření naplňujících vztahů s druhými. Společná práce tak směřuje k těmto dvěma cílům, které pro mě tvoří základ životní spokojenosti.

Praxe
 • Soukromá praxe, psychoterapie a koučink
 • Psycholožka ve zdravotnictví (psychiatrická ambulance)
 • Psycholožka v bezpečnostních sborech (Policie ČR a Celní správa ČR)
Vzdělání
 • Psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – titul Mgr.
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
 • Akreditovaný výcvik v koučování Gestalt přístupem, Gestalt Essence
 • Kurz Kompletní krizové intervence, Déčko Liberec, z.s.
 • Kurz mindfulness, mindfullife.cz

Jak pracuji

Jako gestalt terapeutka se řídím tím, jaká témata a potřeby klient na každé sezení přináší, pracuji s tím co je teď a tady.
Jsem v roli průvodce, který dává otázky pomáhající rozšířit uvědomění, a ptá se takovým způsobem, který umožňuje najít jinou perspektivu.
Sezení nemají danou strukturu, tvoříme ji společně, za pomoci dialogu a experimentů.

Témata, o kterých nejčastěji mluvíme:
Vztah k sobě
 • pocity nedostatečnosti a selhání, nízká sebedůvěra
 • sebevýčitky a sebeobviňování
Vztahy s druhými
 • partnerské problémy, vztahy s rodiči, dětmi, kolegy nebo přáteli
 • pocity osamělosti, nedostatek vztahů a blízkosti
Obecná nespokojenost
 • pocity nespokojenosti v životě, stres a frustrace
 • hledání nového směru a životních cílů
 • důležitá životní rozhodnutí
Nároky života
 • aktuální náročná životní situace
 • tlak na výkon, perfekcionismus
 • pocity vyhoření
Psychické obtíže
 • úzkostné a depresivní stavy
 • traumatické zážitky

Gestalt terapie

Ve své práci vycházím z principů Gestalt terapie.

Hlavním principem gestalt přístupu je zaměření na "tady a teď". Klade důraz na naše aktuální uvědomění a zkušenost v přítomném okamžiku. Tedy i s minulostí a budoucností pracuje z pozice aktuální situace, tak jak ji prožíváme a zakoušíme právě teď a tady.

Základem gestalt terapie je terapeutický vztah, který je rozvíjen vzájemným dialogem, klade důraz na kontakt a autenticitu.

Gestalt přístup vychází z fenomenologie. Tedy předpokládá, že prožívání každého z nás je jedinečné a subjektivní. Terapeut toto uznává a nabízí zpětnou vazbu, nikoliv interpretaci.

Cílem gestalt terapie je prohlubovat naše uvědomění. Předpokládá, že zacházet můžeme jen s tím, co si dokážeme uvědomit. K prohloubení uvědomění a růstu využívá experimenty a kreativní techniky.

Já a Gestalt

Principy Gestalt terapie ladí s mými hodnotami a životním stylem. Jako terapeutka tak mohu být ve své práci autentická v tom, co dělám a říkám.

Usiluji o to druhé nehodnotit, ale pochopit. Nejen jejich jednání ale především prožívání. Schopnost vžít se do toho, "že chodím v botách někoho jiného", mě přivádí k respektu a porozumění.

Moje síla není v důsledném plánování a strukturování. To, co je mi přirozené, je přijímat nové situace se zájmem a vírou, že je dokážu kreativně vyřešit.

V životě jsem praktická a pragmatická. V lidech podporuji učení skrze zkušenosti a zážitek.

Ceník
Individuální psychoterapie

délka sezení
50 minut

1200,-

Objednejte se
délka sezení
80 minut

1600,-

Objednejte se

Podmínky spolupráce

První setkání

Cílem prvního setkání je definovat Vaši terapeutickou zakázku.

Pokusíme se sladit Vaše očekávání od výsledku i průběhu terapie s tím, jak pracuji a co Vám mohu nabídnout.

Délka a frekvence

Terapeutická spolupráce trvá zpravidla několik měsíců. S mnoha klienty však pracuji dlouhodobě několik let.

Setkání probíhají v intervalu 1 x za 1-2 týdny.

Osobně nebo online

Osobně se se mnou můžete potkat v Praze a Dobřichovicích. Zároveň nabízím spolupráci online (zoom nebo skype), dlouhodobě i jako jednorázovou náhradu za osobní setkání.

Česky nebo anglicky

Spolupracovat můžeme v češtině nebo angličtině.

Platba

Pracuji za přímou platbu. Sezení je hrazeno dle domluvy hotově nebo vystavením faktury. Sezení je možno platit jednotlivě nebo si předplatit "balíček".

Zrušení 24 hod předem

Bezplatné zrušení konzultace je možné alespoň 24 hodin předem (telefonicky nebo emailem). V opačném případě je plně hrazeno klientem*kou.

Nepracuji na pojišťovnu

Nenabízím spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Mé služby nejsou náhradou lékařské péče. Nevedu zdravotnickou dokumentaci.

Mlčenlivost

Základním principem práce je pro mne mlčenlivost. Informace o Vás považuji za důvěrné.

Etika a Supervize

Při své práci dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.

Svou práci pravidelně konzultuji se svou supervizorkou, abych svým klientům zajistila a bezpečný a profesionální přístup.

Kontakt

profil
Mgr. Adéla Rudá

email: adela.ruda@seznam.cz

tel: +420 730 688 951

IČ: 07045638

V tuto chvíli přijímám klienty pouze online.
Online

Online odkudkoliv,
kde se právě nacházíte

Objednejte se

V tuto chvíli přijímám klienty pouze online.